Energiebenchmark


Nederlands

Welkom op de online energiebenchmark van Deerns Raadgevende Ingenieurs.

Hier kunt u voor de energiekosten van uw gebouw zien hoe deze zich verhouden met vergelijkbare gebouwen in Nederland.

naar Deerns Raadgevende Ingenieurs
Deutsch

Willkommen beim Online-Energiebenchmark von Schmidt Reuter Integrale Planung und Beratung.

Sie können hier den Energieverbrauch Ihres Gebäudes im Vergleich zu anderen in Deutschland testen.

Schmidt Reuter